Ohlédnutí za stavbami a opravami v roce 2022

Ohlédnutí za stavbami a opravami v roce 2022

V uplynulém roce jsme v Libereckém kraji dokončili realizaci 16 akcí, zahájili řadu klíčových staveb a zprovoznili přeložku silnice I/35 u Ktové, kde došlo k odstranění úrovňového železničního přejezdu. Podívejte se, kde konkrétně jsme pracovali. Dokončené akce v roce...