ŘSD ČR, Správa Liberec, připravuje stavbu pod názvem „I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění“. Dne 23. 9. 2021 nabylo právní moci stavební povolení na hlavní trasu stavby a v současnosti Správa Liberec připravuje zadávací dokumentaci pro vypsání veřejné zakázky na zhotovitele díla. Pokud vše půjde podle plánu, na jaře 2022 bychom zahájili stavební práce, které budou probíhat za částečného omezení provozu na silnici I/9, I/13 v úseku MÚK Nový Bor – křižovatka Svor, po dobu dvou let.

Print Friendly, PDF & Email