K rekonstrukci silnice I/14 v úseku Vojtěšice – Mladkov aktuálně probíhá předání staveniště. V pondělí 3. dubna zahájíme stavební práce, které budou probíhat za částečné uzavírky. V pracovních úsecích bude doprava vedena kyvadlově a řízena semafory. Opravu plánujeme dokončit v prosinci 2024. Zhotovitelem stavby za 193 mil. Kč bez DPH je sdružení společností M-Silnice a.s. a BREX, spol. s r.o.

Rekonstrukcí projdou dva samostatné úseky nacházející v nezastavěné části obce. První úsek se nachází mezi Vojtěšicemi a Maříkovem, druhý je situován od křižovatky ” Na Mejtě” směrem na Novou Ves. Celková délka obou úseků je přibližně 2,75 km.

Hlavním a nejpracnějším předmětem stavby je oprava opěrných zdí, které jsou v nevyhovujícím stavu a dochází nejen k “vyvalování” prahů vlivem těžké dopravy, ale i rozvoji trhlin souvisejících s poklesem zásypu za rubem zdí. V rámci rekonstrukce také dojde k odfrézování a obnově asfaltového krytu, úpravě autobusových zastávek, doplnění a obnově svodidel, údržbě propustků, rozšíření nezpevněných krajnic, realizaci dopravního značení, přeložce inženýrských sítí a údržbě silniční vegetace. Stávající vozovka je aktuálně porušena hloubkovou korozí, která přechází ve výtluky v obrusné vrstvě a vyžaduje velkoplošnou opravu. V jízdních pruzích jsou nyní umístěny stávající autobusové zastávky, které projdou úpravou a dojde zde ke zhotovení zálivů, zřízení nástupišť i nových zastávek.

O průběhu stavebních prací vás budeme informovat na krajském Twitteru.

Print Friendly, PDF & Email