Ředitelství silnic a dálnic uspořádalo další kontrolní den na rozestavěné mimoúrovňové křižovatce silnic I/35 a I/65, kterého se vedle hejtmana zúčastnil také primátor Jablonce nad Nisou a starostové okolních obcí.

Po více než roce od zahájení stavby jsou již patrné obrysy budoucího uspořádání křižovatky. Stavbě dominuje sedmipólová mostní estakáda, která je řešena jako jednosměrná větev pro dopravní proud Liberec – Jablonec n/N. Betonáž poslední části této estakády bude zahájena 1. července.

Řidiči v této chvíli využívají k cestě po silnici I/35 již dokončený pravý jízdní pruh směrem na dálnici D10. „Kromě toho je dokončen také jednosměrný podjezd pod silnicí I/35, který bude sloužit k napojení na silnici I/35 směrem od Jablonce nad Nisou. Vedle dokončených částí silnic se nám podařilo téměř úplně dokončit armované svahy, betonáže na opěrných stěnách, stabilizovat skalní stěny nad větví Jablonec nad Nisou – Liberec a v neposlední řadě dokončit poměrně náročné odvodnění,“ informoval zástupce kraje, města a obcí ředitel liberecké Správy ŘSD Jan Wohlmuth. Podzemní retenční nádrž v místě stavby je podle ředitele největším dílem svého druhu, které má ŘSD na území Libereckého kraje ve své správě.

Libereckého hejtmana Martina Půtu, primátora Jablonce nad Nisou Jiřího Čeřovského i starosty samozřejmě zajímal termín dokončení stavby. Ten se vlivem akceleračních opatření podařilo zkrátit přibližně o šest měsíců. Stavba by měla být zprovozněna na konci letošního roku, s tím, že během příštího roku budou postupně dokončeny práce v okolí stavby. „Tímto místem projíždím poměrně často a je skvělé vidět, jak zde práce rychle postupují. Stavba doslova roste před očima,“ pochvaloval postup realizace liberecký hejtman. S předstihem bude dokončena také hojně využívaná cyklostezka, která je nyní stavbou přerušena.

Data o stavbě:

  • Název stavby: I/35 MÚK Rádelský mlýn
  • Kraj: Liberecký
  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
  • Zhotovitel: Společnost ESIR (Eurovia CS a SaM silnice a mosty a Integra)
  • Délka: 658 m
  • Původní termín realizace: 03/2020–06/2022
  • Skutečný termín realizace: 03/2020–12/2021
  • Cena dle smlouvy: 408 mil. Kč (bez DPH)

 

Print Friendly, PDF & Email