Tento rok jsme zprovoznili hned tři stavby v celkové hodnotě 596 mil. Kč bez DPH, mezi něž patří mimoúrovňová křižovatka Rádelský mlýn, kterou se nám podařilo dokončit s půlročním předstihem. Ke konci listopadu jsme pustili do provozu také stavbu na silnici I/35 u Ktové, kde došlo k odstranění úrovňového přejezdu železniční trati a začátkem prosince mohli řidiči projet novou okružní křižovatkou silnic I/15 a I/9 v Zahrádkách na Českolipsku.

Opravovalo se celkem na 23 místech, přičemž na 7 z nich jsme na zimu práce přerušili a dokončíme je v příštím roce. Rekonstrukcí prošly 4 mosty v hodnotě 98 mil. Kč bez DPH. Kompletní cena všech oprav činí 713,5 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email