Během tohoto víkendu bude po kompletní rekonstrukci opět obousměrně zprovozněna silnice I/35 mezi Chrastavou a Stráží nad Nisou. Stane se tak o celých 15 měsíců dříve, než byl předpokládaný harmonogram.

Práce na rekonstrukci čtyřproudé směrově rozdělené silnice, která patří k velmi silně zatíženým úsekům v Libereckém kraji, a to především těžkou nákladní dopravou, začaly loni v červnu. Podle smlouvy o dílo měla rekonstrukce skončit v listopadu příštího roku. „Zkrátit termín realizace se nám podařilo především díky zhotoviteli a zejména pak díky Krajskému úřadu v Liberci, který po dlouhém jednání povolil dopravně-inženýrská opatření (DIO) na celý úsek. Zkrácení termínů nemá žádný vliv na smluvní cenu,“ říká ředitel liberecké Správy ŘSD Jan Wohlmuth. Přesto musejí řidiči ještě počítat s tím, že v okolí stavby budou probíhat některé dokončovací práce ve směru Liberec – Bílý Kostel. Především se bude jednat o vodorovné dopravní značení, sekání ve středním dělicím pásu, u krajnic a dále o úklid po stavbě.

K rekonstrukci vozovky v daném úseku (km 10,441 – 17,715) ŘSD přistoupilo na základě provedeného diagnostického průzkumu, který vykázal nevyhovující skladbu konstrukce krytu vozovky především z důvodu nárůstu intenzity dopravy těžkých nákladních vozidel. V rámci stavby došlo k výměně nejen krytu vozovky, ale i k výměně stávajících mostních závěrů na chrastavské estakádě, které již neodpovídaly současným normám a předpisům a byly nahrazeny ocelovými profily s tělem konstrukční oceli a hlavou z nerezové oceli. U obce Stráž nad Nisou v úseku km 16,750–17,450 byla na základě hlukové studie a vyjádření krajské hygienické stanice položena nízkohlučná vrstva asfaltového koberce, díky čemuž dojde ke snížení hluku v této oblasti. V rámci hluku na silnici I/35 je projekt zaměřen také na protihlukové stěny, které byly očištěny a dodatečně opatřeny pruhy pro zabránění střetu ptáků.

 Data o stavbě:

  • Název stavby: I/35 Chrastava – Stráž nad Nisou
  • Okres: Liberec, kraj: Liberecký
  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
  • Zhotovitel: sdružení EUROVIA CS, a.s. STRABAG, a.s.
  • Délka: 7,3 km (km 10,441–17,715)
  • počet mostů: 12 – výměna mostních závěrů z elastických na ocelové
  • plocha vozovek celkem: 148 055 m2 (z toho nízkohlučný asfalt 21850 m2)
  • Původní termín realizace: 06/2020–11/2022
  • Skutečný termín realizace: 06/2020–07/2021
  • Cena dle smlouvy: 310 mil. Kč s DPH
Print Friendly, PDF & Email