Na stavbě zkapacitnění silnice I/9 mezi Novým Borem a Svorem aktuálně probíhají práce na rozšíření komunikace, úprava pláně, stabilizace podloží a realizace násypu. Dále na mostě v mimoúrovňové křižovatce u Nového Boru probíhá odbednění pilířů, odbourávání hlav a zkoušky pilot. Na prvním ekoduktu ve směru na Svor se pracuje na bednění a armování nosné konstrukce. Montáž skruže a zásyp základů opěr pak probíhá u druhého mostu přes migrační trasu.

Řidiči úsekem projedou obousměrně se sníženou rychlostí, od místa výstavby nového mostu směrem na Nový Bor je pak kyvadlový provoz řízený semafory. Částečná uzavírka zde bude platit přibližně do poloviny srpna 2023.

Hlavní trasu o délce 3,5 km plánujeme pustit do provozu v červenci příštího roku. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Eurovia CS, a.s., SaM silnice a mosty a.s. a Integra stavby, a.s.

 

Print Friendly, PDF & Email