Na stavbě zkapacitnění silnice I/9 Nový Bor – Svor aktuálně probíhá skrývka orniční vrstvy v celém úseku. V místě budoucího prvního ekoduktu ve směru na Svor jsme dokončili vrtání záporové stěny pro zajištění svahu a zahájili zemní práce. U druhého mostu přes migrační trasu nyní vrtáme záporové stěny. Dále běží výkopové práce pro zárubní zeď a realizujeme přeložku sdělovacího kabelu.

Řidiči se na stávající silnici I/9 setkají s částečnou uzavírkou, kde je kyvadlový provoz řízen semafory. Začátkem prosince plánujeme úsek opět pustit do obousměrného provozu se zúženými jízdními pruhy a sníženou rychlostí.

Zprovoznění nového 3,5 km dlouhé úseku silnice plánujeme na konci roku 2024. Zhotovitelem stavby s předpokládanou cenou 634 603 000 Kč bez DPH je sdružení firem Eurovia CS, a.s., SaM silnice a mosty a.s. a Integra.

Print Friendly, PDF & Email