Betonováním opěr a prvních dvou pilířů jsme zahájili výstavbu nového mostu na sil. I/35 v Doubí u Liberce. Betonážím předcházelo vázání výztuže a montáž bednění. Příští týden začneme se stavbou skruže. Provoz je řízen semafory a pohyb chodců je vyloučen. Most bychom mohli zprovoznit letos v říjnu. Součástí dokončené stavby bude nový armovaný svah před tzv. pražskou opěrou, a to z důvodu rozšíření odbočovacího pruhu na městskou část Doubí. Na liberecké straně nás čeká nová část protihlukové stěny a součástí bude rovněž oprava komunikace pod mostem na okružní křižovatce.

Print Friendly, PDF & Email