Za necelých pět dní se stavbařům podařilo postavit dvě mostní provizoria. Nyní mohou začít s realizací opěr budoucího železničního mostu přes silnici I/35 u Ktové. Nahrazen tak bude nevyhovující železniční přejezd. Nový železniční most o jednom poli bude mít rozpětí 48 m. S odstraněním úrovňového přejezdu bude nutné zároveň odstranit směrový a výškový zlom stávající silnice na konci dlouhé roviny od Hnanic a Borku s nenormovými parametry – dva protisměrné oblouky se zlomem nivelety v oblouku.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email