V příštím roce budeme pokračovat s rekonstrukcí silnice I/14, a to mezi Vojtěšicemi a Mladkovem, čímž navážeme na letos dokončenou opravu u Poniklé. Rekonstrukcí projdou dva samostatné úseky nacházející v nezastavěné části obce. První úsek se nachází mezi Vojtěšicemi a Maříkovem, druhý je situován od křižovatky ” Na Mejtě” směrem na Novou Ves. Celková délka obou úseků je přibližně 2,75 km.

Hlavním a nejpracnějším předmětem stavby je oprava opěrných zdí, které jsou v nevyhovujícím stavu a dochází nejen k “vyvalování” prahů vlivem těžké dopravy, ale i rozvoji trhlin souvisejících s poklesem zásypu za rubem zdí. V rámci rekonstrukce také dojde k odfrézování a obnově asfaltového krytu, úpravě autobusových zastávek, doplnění a obnově svodidel, údržbě propustků, rozšíření nezpevněných krajnic, realizaci dopravního značení, přeložce inženýrských sítí a údržbě silniční vegetace. Stávající vozovka je aktuálně porušena hloubkovou korozí, která přechází ve výtluky v obrusné vrstvě a vyžaduje velkoplošnou opravu. V jízdních pruzích jsou nyní umístěny stávající autobusové zastávky, které projdou úpravou a dojde zde ke zhotovení zálivů, zřízení nástupišť i nových zastávek.

Na tuto akci v současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele a stavební práce plánujeme zahájit na jaře 2023. Pro řidiče zde vznikne dopravní omezení s částečnou uzavírkou a řízeným kyvadlovým provozem. O rekonstrukci budeme průběžně informovat na krajském Twitteru.

Print Friendly, PDF & Email