V Liberci na silnici I/35 prochází rekonstrukcí současně dva mosty, na nichž budou koncem listopadu končit hlavní stavební práce, které opět obnovíme na jaře příštího roku.

Na prvním mostě ve směru od Prahy (ev. č. 35-024..2) aktuálně probíhá betonáž pilířů, mostovky nad nosníky, aby došlo k jejich zatížení a ke konci měsíce se bude betonovat také mostovka nad příčníky. Na konci listopadu zde budou práce přerušeny z důvodu technologické kázně a daným postupům při montáži předpjatých nosníků a jejich časově omezenému přibetonování.

Na druhém mostě (ev. č. 35-022..2) nyní probíhá montáž panelů a realizace zásypu. První část zdi jsme dokončili a druhou část zdi máme rozestavěnou přibližně na 60 %. Armovaný svah plánujeme mít do konce listopadu hotový. Přes zimu se bude armovaný násyp konsolidovat pod přitíženou zeminou, abychom do budoucna předešli dotvarování a s tím spojeným poklesům a poruchám ve vozovce. Během zimní technologické pauzy budou probíhat práce např. na přeložkách, kanalizaci či příprava pro jarní práce.

Po celou dobu stavby, kterou plánujeme ukončit v říjnu 2023, je obousměrná doprava vedena v jízdním pásu ve směru na Turnov v režimu 2+1.

Zhotovitelem opravy mostu ev. č. 35-024..2 je společnost PORR a.s. a konstrukce armovaného svahu je sdružení Strabag a.s. a Integra stavby a.s. Celková hodnota obou rekonstrukcí činí 377 mil. Kč včetně DPH.

Print Friendly, PDF & Email