Rekonstrukce mostů na průtahu Libercem na silnici I/35 probíhá podle harmonogramu. Aktuálně je na obou mostních objektech dokončena kompletní demolice nosné konstrukce a v těchto dnech zde probíhá drcení a odvoz betonových ker.

Na prvním mostě ve směru od Prahy se provádí přípravné práce na hlubinné založení, jako je obnažování původních základů, pažení jam pro založení a realizace mikropilot pro opěru. Na druhém mostě realizujeme přeložku horkovodu a zahájili jsme práce na kanalizaci.

Veškerá doprava je svedena do jednoho jízdního pásu ve směru na Turnov v režimu 2+1.

Print Friendly, PDF & Email