Na připravované stavbě mimoúrovňové křižovatky v Okrouhlé u Nového Boru na silnici I/9 v prosinci a v lednu probíhal geotechnický průzkum, jehož výsledky poslouží pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Pro upřesnění založení nového mostu byly vyvrtány sondy, díky nimž zjistíme geologii podloží. Provedena byla také diagnostika vozovek. Nyní se v laboratořích zpracovávají vzorky z vrtů a připravuje se závěrečná zpráva.

Současná mimoúrovňová křižovatka není z pohledu budoucího napojení plánovaných staveb vyhovující, proto dojde k její přestavbě. S ohledem na růst intenzity dopravy je nutné tranzitní dopravu převést na připravovaný obchvat – stavbu I/9 Nový Bor – Dolní Libchava. Realizace přeložky výrazně odlehčí stávající silnici I/9, a to především v úseku průjezdu města Česká Lípa a spojení mezi Novým Borem a Českou Lípou.

Stavbu s předpokládanou cenou 193 mil. Kč bez DPH plánujeme zahájit v roce 2024.

Print Friendly, PDF & Email