Na stavbě protihlukové stěny u Paceřic u silnici I/35 nyní probíhá osazování panelů za pomoci jeřábu. Nejtěžší spodní žlutý panel s oboustranně pohltivým povrchem váží 3 tuny. Řidiči kolem stavby projedou obousměrně s mírným dopravním omezením v jízdním pásu ve směru na Liberec, kde je provoz veden dvěma jízdními pruhy se sníženou rychlostí. Stavbu protihlukové stěny plánujeme ukončit v červnu 2023.

Protihluková stěna o délce 566 metrů s betonovými panely zahrnuje tři únikové východy a je v souladu s akustickou studií navržena jako oboustranně pohltivá. Součástí stavby je také úprava dopravního značení včetně tlumiče nárazu na rozvětvení silnice I/35 a sjezdu z ní na silnici III/03527.

Zhotovitelem stavby je Společnost Brex – DPS Paceřice s nabídkovou cenou 22,149 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email