Ve čtvrtek 7. dubna 2022 bude předáno staveniště na akci “I/13 Rozkoš, ekodukt”, v rámci které dojde k výstavbě oboustranného oplocení silnice I/13 v délce 3,2 km. Zároveň, z důvodů snížení nebezpečí střetu projíždějících vozidel se zvěří, dojde k výstavbě zcela nového mostního migračního objektu. Zhotovitelem prací v celkové hodnotě 34,834 mil. Kč bez DPH je společnost Eurovia CS, a.s.

V místě stavby migračního objektu bude doprava po nezbytně nutnou dobu zúžena na uspořádání 1+1. Stavební práce budou ukončeny v prosinci 2022. Všem řidičům děkujeme za trpělivost.

Print Friendly, PDF & Email