O víkendu jsme zahájili stavbu protihlukové stěny (PHS) podél silnice I/35 v blízkosti MÚK Doubí v Liberci. Celková délka nové PHS je 184,0 m a výška stěny je 4,0 – 4,2 m.

Účelem stavby je zlepšení akustické situace z provozu silniční dopravy v blízkosti zástavby v ul. Hodkovická. V rámci stavby dojde kromě výstavby nové PHS k úpravě přilehlých povrchů a bude provedena nezbytná úprava souběžného příkopu, doplnění zádržných systémů a posun dotčeného svislého dopravního značení.

Výstavba je plánována za provozu s místní úpravou dopravy tak, aby bylo minimalizováno omezení dopravy na silnici I/35. Projedete zde sníženou rychlostí 80 km/h.

Zhotovitelem za 9,103 mil. Kč (bez DPH) je firma STRABAG a .s.. Uvedení do provozu je do 70 dní.

Print Friendly, PDF & Email