Dne 17. června zahájíme stavební práce na silnici I/9 v Jestřebí u České Lípy. Jedná se o opravu dvou propustků, které jsou ve velmi špatném technickém stavu (9-230P před odbočkou a 9-231P na rovince). Rekonstrukce bude probíhat za částečné uzavírky s kyvadlovým provozem řízeným semafory. Práce potrvají do srpna tohoto roku.

Vzhledem ke stáří stávající konstrukce a k výskytu poruch v kamenných deskách je navržena kompletní rekonstrukce propustků. Konstrukce bude nahrazena novou moderní železobetonovou troubou s šikmými čely.

Stavební práce provede firma SAM Silnice za 2,321 mil. Kč.

Print Friendly, PDF & Email