V pondělí 28. listopadu 2022 došlo k předání staveniště na akci „I/9 Jestřebí, okružní křižovatka“, kde v rámci akce dojde k přestavbě nevyhovující průsečné křižovatky na křižovatku okružní. V letošním roce budou provedeny přípravné práce a provizorní rozšíření komunikace pro výstavbu nové křižovatky. Hlavní stavební práce budou pokračovat na jaře 2023 a doprava bude vždy v hlavním směru vedena v režimu 1+1. Zhotovitelem je společnost SaM silnice a mosty a.s. a cena díla činí 44 250 000 Kč včteně DPH. Stavbu pro řidiče plánujeme pustit do provozu na podzim příštího roku.

Bližší informace k jednotlivým stavbám naleznete v naší mapové aplikaci.

Print Friendly, PDF & Email