Na stavbě zkapacitnění silnice I/9 mezi Novým Borem a Svorem v těchto dnech probíhá na hlavní trase zhotovení stabilizovaného násypu, práce na jímkách propustků a realizace drenáží. Na mostě v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky u Nového Boru probíhá bednění a betonáž dříku a zásyp základu opěry. Pokračuje také výstavba dvou mostních objektů přes migrační trasu. Na prvním ekoduktu ve směru na Svor nyní probíhá demontáž skruže a práce na římsách. Na druhém ekoduktu se pracuje na výztuži nosné konstrukce a připravujeme se na betonáž nosné konstrukce. Na zárubních zdích se zhotovuje zásyp a svahování terénu. Dále také pracujeme na dešťové kanalizaci a přeložce vodovodu.

Řidiči úsekem projedou obousměrně se sníženou rychlostí, od místa výstavby nového mostu směrem na Nový Bor je pak kyvadlový provoz řízený semafory. Částečná uzavírka zde bude platit přibližně do poloviny srpna 2023.

Hlavní trasu o délce 3,5 km plánujeme pustit do provozu v červenci příštího roku. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Eurovia CS, a.s., SaM silnice a mosty a.s. a Integra stavby, a.s.

Print Friendly, PDF & Email