Na stavbě zkapacitnění silnice I/9 mezi Novým Borem a Svorem pokračují práce podle harmonogramu. Aktuálně na hlavní trase probíhá odtěžování svahu a práce na propustku, na budoucí okružní křižovatce u Svoru návoz násypu a na mostě v mimoúrovňové křižovatce u Nového Boru betonáž základu i armování a bednění základu. Na prvním ekoduktu ve směru na Svor začíná montáž skruže a na druhém migračním mostě probíhá armování a bednění dříku. Na zárubních zdích se realizují nátěry a izolace základů a dříků.

Řidiči úsekem projedou obousměrně se sníženou rychlostí. Hlavní trasu o délce 3,5 km plánujeme zprovoznit v červenci příštího roku. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Eurovia CS, a.s., SaM silnice a mosty a.s. a Integra stavby, a.s.

 

Print Friendly, PDF & Email