Na stavbu „Nový Bor – Svor, zkapacitnění“ na silnici I/9 nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele, její zahájení pak plánujeme v první polovině roku 2022. Předpokládaná cena 3,5 km dlouhého úseku, jehož součástí je i velká okružní křižovatka, je přibližně 635 mil. Kč bez DPH. Rozšířenou dvoupruhovou silnici na čtyřpruh pak plánujeme zprovoznit v roce 2024. Cílem stavby je zajistit bezpečnou a plynulou dopravu na tomto zatíženém úseku.

Print Friendly, PDF & Email