Na stavbě zkapacitnění silnice I/9 mezi Novým Borem a Svorem aktuálně na mostě mimoúrovňové křižovatky čistíme mostovku a následně začneme provádět izolaci. Na prvním ekoduktu ve směru na Svor jsme dokončili šablony pro vrtání pilot a na druhém ekoduktu probíhá odkop pro výstavbu jeho druhé poloviny. Dále na hlavní trase probíhají zemní práce, po nichž začneme pokládat štěrkovou vrstvu, probíhá také svahování a na okružní křižovatce ve Svoru pokládáme živičné vrstvy.

Řidiči úsekem projedou obousměrným provozem se sníženou rychlostí s ohledem na výjezd techniky ze stavby.

Hlavní trasu o délce 3,5 km plánujeme uvést do provozu v červenci 2024. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Eurovia CS, a.s., SaM silnice a mosty a.s. a Integra stavby, a.s.

Print Friendly, PDF & Email