Se stavbou okružní křižovatky silnici I/9 a I/15 v obci Zahrádky na Českolipsku jdeme do finále. Dnes dopoledne bude křižovatka plně zprovozněna a dokončovací práce budou probíhat již za úplného provozu. Stavbu v hodnotě téměř 22 mil. Kč bez DPH, jejíž zhotovitelem je společnost Strabag a.s., jsme zprovoznili se 14denním předstihem.

Stěžejním objektem bylo vybudování pětiramenné okružní křižovatky, do které jsou zapojeny silnice I/9 a I/15, motorest Na Kovárně a hostinec Na sta­ré poště. Křižovatka má vnější průměr 40 metrů a je jednopruhová s jízdním pruhem šířky 5,50 metru. U hlavních větví jsou zřízeny ochranné ostrůvky.

Výstavbou křižovatky dojde ke zvýšení bezpeč­nosti a plynulosti silničního provozu. Dále je zajištěno bezpečnější přecházení této zatížené silnice I/9 pomocí nového přechodu pro chodce s ostrůvkem uprostřed.

 

Print Friendly, PDF & Email