Po zimní přestávce se opět rozeběhla oprava druhé poloviny komunikace I/35 mezi Stráží nad Nisou a Chrastavou. Předpokládané dokončení opravy je 15. 7. 2021.

Oprava vytížené komunikace byla zahájena začátkem léta 2020. Oprava spočívá v rekonstrukci asfaltového krytu na silnici první třídy č. 35 z Liberce na Chrastavu. Kromě rekonstrukce povrchu na úseku dlouhém 7,3 kilometru dochází také k výměně mostních závěrů celkem u dvanácti mostů a protihlukové stěny budou dodatečně opatřeny pruhy pro zabránění střetu s ptactvem.

Čtyřproudá směrově rozdělená silnice I/35 směrem na Chrastavu patří k velmi silně zatíženým úsekům v Libereckém kraji, a to především těžkou nákladní dopravou. Na základě provedeného diagnostického průzkumu, který vykázal nevyhovující skladbu konstrukce krytu vozovky především z důvodu nárůstu intenzity dopravy těžkých nákladních vozidel, je  zapotřebí, aby silnice v provozním staničení km 10,441–17,715 dostala nový povrch.

 

Print Friendly, PDF & Email