Na stavbě mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn pokračují betonářské práce na mostních římsách, zemní a kamenické práce a připravuje se pokládka asfaltových vrstev, Podle upraveného harmonogramu počítáme se zprovozněním stavby na konci letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email