V rámci postupu prací na silnici I/35 u obce Ktová na Liberecku, kde probíhá odstraňování stávajícího úrovňového železničního přejezdu, se již dokončují zemní práce a začíná pokládka štěrkodrtí. Dále je již téměř dokončeno odvodnění a pokračují práce na výstavbě nové okružní křižovatky. Se zprovoznění stavby se počítá do konce letošního roku.

Více informací o stavbě zde.

Print Friendly, PDF & Email