Stavební práce na rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn, která se nachází na silnici I/35 mezi Turnovem a Libercem, intenzivně pokračují. V těchto dnech probíhají práce zejména na mostních objektech.

Stavba řeší rekonstrukci této křižovatky a přeložku silnice I/35, která již neodpovídala potřebám silnice pro motorová vozidla. Křižovatka bude v rámci stavby přestavěna na rozštěpnou. Hlavním důvodem realizace je odstranění kolizního bodu dopravních směrů Liberec–Jablonec se směry
Jablonec–Liberec a Turnov–Jablonec. K tomu dojde zřízením přímé větve křižovatky bez kolizních bodů – větev 1. Stavbou uvedené větve dojde ke změně dopravního režimu v křižovatce, a tím k nutnosti úpravy napojení větve A pro dopravní směr Turnov – Jablonec
nad Nisou na silnici I/65. Dále bude zvětšen nevyhovující poloměr křižovatky z R = 275 m na R = 375 m, a tím bude zvýšena maximální povolená rychlost.

Print Friendly, PDF & Email