Výstavba nové okružní křižovatky v Zahrádkách na Českolipsku probíhá dle platného harmonogramu a zhotovitel (STRABAG a.s.) plní všechny kontrolní termíny. Na stavbě nedošlo k žádným komplikacím nebo neočekávaným událostem. Dne 9.9. došlo k převedení provozu na hotovou část okružní křižovatky a k zahájení prací na další etapě. Vzhledem k časově náročnějšímu projetí stavby byl prodloužen interval na světelné signalizaci. Semafory budou na stavbě až do konce výstavby, tedy do 12/2021. Stavbu není možné realizovat bez omezení provozu, prosíme řidiče o trpělivost.

Print Friendly, PDF & Email