V průběhu měsíce února pokračují i přes složité klimatické podmínky práce na kácení zeleně, tak aby území bylo vyčištěno a připraveno na zahájení stavby „I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění“, kde v této chvíli probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Na krajnici se pohybují pracovníci a technika, proto prosíme řidiče o ohleduplnost a dodržení snížené rychlosti na 30 km/h.

Print Friendly, PDF & Email