ŘSD ČR, Správa Liberec, obdržela dne 5. a 7. října cenové nabídky na rekonstrukci mostů na silnici I/35 – průtah Libercem. Nejvýhodnější nabídku na stavbu I/35 Klatovská–Košická podalo sdružení firem Strabag a.s + Integra stavby a.s. Nejvýhodnější nabídku na stavbu mostu 35-024..2 podala firma PORR a.s. Nabídky nyní procházejí věcnou kontrolou.
Správa Liberec předpokládá zahájení prací pod jedním dopravním omezením na jaře roku 2022 a dokončení na podzim roku 2023. Stavby byly dlouhodobě připravovány tak, aby navázaly na dokončení přestavby MÚK Rádelský mlýn a rekonstrukci mostu 35-029..2 v Doubí. Doprava na I/35 bude svedena v režimu 1+1 do pásu směr Liberec–Turnov. Předem se řidičům omlouváme za dopravní komplikace.

Print Friendly, PDF & Email