Liberecká Správa ŘSD ČR chystá na příští rok rekonstrukci dvou mostů na silnici I/35, která je na území Liberce vedena jako průtah městem. Zhotovitelé staveb by měli být známi do konce tohoto roku.

Silnice I/35, zejména pak průtah Libercem, patří mezi nejzatíženější úsek silnic I. třídy v Libereckém kraji. S denní intenzitou dopravy kolem 47 tisíc vozů se jedná o jednu z nejvytíženějších silnic I. třídy v rámci celé ČR. Plánovaná rekonstrukce mostů, které jsou ve velmi špatném stavu a nesnesou další odklad, bude mít výrazný vliv na dopravní propustnost. Během stavby bude veškerá doprava svedena pouze na jeden jízdní pás, a to v režimu 2 + 1 (dva pruhy ve směru na Turnov). „Jsme si dobře vědomi, jak výrazně oprava mostů ovlivní provoz. Důležitým kritériem pro výběr zhotovitele je proto doba realizace,“ říká k chystané zakázce ředitel Správy Liberec Jan Wohlmuth. Provoz na stávajícím levém jízdním pásu silnice I/35 bude po celou dobu výstavby vyloučen mezi exity 23 a 21. Veškerá doprava bude převedena na pravý jízdní pás.

Rekonstrukce mostů 35-024..2 a 35-022..2 (úsek Klatovská–Košická) přinese řadu dalších omezení. Řidiči se nebudou moci připojit na silnici I/35 ze silnice I/14 ve směru na Děčín a bude uzavřen sjezd na silnici I/14 ve směru Jablonec nad Nisou. Na pravém jízdním pásu budou po celou dobu dopravního režimu 2 + 1 zrušeny veškeré připojovací pruhy v dotčeném úseku. Tímto bude uzavřena i komunikace k Aréně, která bude využívána pro staveništní dopravu.

Dvanáctipólová mostní estakáda ev. č. 35-024..2 délky téměř 237 metrů převádí komunikaci I/35 přes místní komunikace a překonává železniční trať Liberec–Tanvald, výtažnou kolej a železniční trať Liberec – Liberec-Dolní nádraží. Dále most překonává vodoteč Slunného potoka, areály soukromých firem a několik skládek. Most z roku 1976 je ve velmi špatném stavu, a proto již došlo například k uzavření odbočovacího pruhu do Jablonce v celé délce, k uzavření rychlého jízdního pruhu pro vozidla hmotnosti vyšší než 3,5 t a k omezení jeho šířky. Z posledních opatření bylo počátkem roku 2021 realizováno provizorní podepření nejvíce poškozených nosníků. Plánovaná rekonstrukce řeší demolici a následné nahrazení mostu.

Oprava úseku Klatovská–Košická s mostem ev. č. 35-022..2, který je rovněž z roku 1976 a jehož konstrukce je podle diagnostiky dožilá, představuje rekonstrukci levého jízdního pásu (směr Hrádek nad Nisou, Děčín) silnice I/35 v km 22,255–21,835. V rámci rekonstrukce dojde k rozšíření komunikace s vytvořením průpletového úseku délky 300 m mezi směrově upraveným připojením větve silnice I/14 od Jablonce n. N. a sjezdem na Liberec-centrum. Stávající mostní estakáda (most ev. č. 35-022..2) bude nahrazena mostem o jednom poli s navazujícími opěrnými zdmi.

Print Friendly, PDF & Email