Liberecká Správa ŘSD ČR v polovině března zahájí kompletní rekonstrukci mostů 35-024..2 a 35-022..2 na silnici I/35 v Liberci. Ukončení oprav, které budou na obou místech probíhat současně, se plánuje v říjnu příštího roku.

Plánované rekonstrukce mostů, jejichž stav je nevyhovující, nesnesou další odklad a budou mít výrazný vliv na dopravní propustnost města. Během stavby bude veškerá doprava svedena na jeden jízdní pás ve směru na Turnov, a to v režimu 2 + 1 (dva pruhy ve směru na Turnov). Provoz na stávajícím levém jízdním pásu silnice I/35 bude po celou dobu výstavby vyloučen mezi exity 23 a 21. Od pátku 11. března v tomto úseku začne instalace dočasného dopravního značení, aby 14. března mohly být zahájeny samotné stavební práce. Omlouváme se za komplikace a řidiče prosíme o trpělivost, o průběhu oprav budeme veřejnost pravidelně informovat na našem Twitteru. Během stavby se budeme snažit najít časové úspory, aby vzniklé dopravní komplikace trvaly co nejkratší dobu.

Rekonstrukce mostů v úseku ulic Klatovská – Košická přinese i jiná omezení, kdy nebude možné se připojit na silnici I/35 ze silnice I/14 ve směru na Děčín a bude uzavřen sjezd na silnici I/14 ve směru Jablonec nad Nisou. Na pravém jízdním pásu budou po celou dobu dopravního režimu 2 + 1 zrušeny veškeré připojovací pruhy v dotčeném úseku. Tímto bude uzavřena i komunikace k aréně, která bude využívána pro staveništní dopravu.

Oprava dvanáctipólové mostní estakády ev. č. 35-024..2 řeší demolici stávajícího mostního objektu a následné postavení zcela nového mostu. Rekonstrukce druhého mostu ev. č. 35-022..2 zahrnuje opravu levého jízdního pásu (směr Hrádek nad Nisou, Děčín) a stávající mostní estakáda bude nahrazena mostem o jednom poli s navazujícími opěrnými zdmi.

Zhotovitelem opravy mostu ev. č. 35-024..2 je společnost PORR a.s. a konstrukce armovaného svahu je sdružení Strabag a.s. a Integra stavby a.s. Celková hodnota obou rekonstrukcí činí 377 mil. Kč včetně DPH.

Objízdné trasy naleznete zde.

Print Friendly, PDF & Email