Stavba přeložky silnice I/35 mezi Turnovem a Úlibicemi má platnou EIA, prošla tedy schválením Centrální komise a nyní se dopracovává technická studie. Na tuto stavbu navazuje přivaděč do Semil, kde aktuálně zpracováváme dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí. Do června tohoto roku by měla být dokumentace hotová a podaná žádost na odbor životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje.

Print Friendly, PDF & Email