Na stavbě zkapacitnění I/9 Nový Bor – Svor v místě mimoúrovňové křižovatky u Nového Boru se aktuálně chystáme na hlubinné založení nového mostu a probíhají zde přípravné práce pro vrtání pilot pilířů včetně odvozu vybouraného materiálu. Na prvním ekoduktu ve směru na Svor jsou základy mostu vpravo hotové a armují se opěry. Na druhém ekoduktu byla dokončena pilotáž mostu vlevo a nyní probíhají zemní práce v okolí pilot. Na zárubních zdích běží betonářské práce na základech a dříkách. Realizuje se také přeložka plynovodu a skrývka ornice. V minulém týdnu došlo ke zhotovení ochranných migračních bariér v délce 700 m, které obojživelníky bezpečně navádějí do přilehlých propustků a zabraňují tak jejich migraci přes stavbu.

Stavbou řidiči projedou obousměrně se sníženou rychlostí. Hlavní trasu plánujeme zprovoznit v červenci příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email