O víkendu jsme ukončili rekonstrukci průtahu Rynolticemi na silnici I/13, čímž také pro řidiče skočila částečná uzavírka a úsek je opět obousměrně průjezdný. Na místě byla provedena obnova krytu vozovky, oprava silniční kanalizace, zhotovení vjezdových ostrůvků, úpravy přechodů pro chodce a souvisejícího osvětlení. Dále došlo k úpravě autobusových zastávek a křižovatek, ale i obnově dopravního značení.

Akce „I/13 Rynoltice, průtah“ byl společný projekt s obcí, kdy ŘSD ČR financovala opravu silnice a kanalizací přibližně za 18 mil. Kč bez DPH a obec investovala do chodníků, veřejného osvětlení a místní komunikace asi 10 mil. Kč bez DPH. Zhotovitelem prací byla společnost Strabag a.s.

Níže si můžete prohlédnout, jak práce postupovaly:

 

Print Friendly, PDF & Email