U Paceřic mezi silnicí I/35 a krajskou silnicí III/03527 ve směru na Liberec stavíme protihlukovou stěnu o délce 566 metrů. Aktuálně probíhá hlubinné zakládání stěny vrtáním velkoprůměrových pilot a jejich následná betonáž. Zhotovitelem stavby je Společnost Brex – DPS Paceřice s nabídkovou cenou 22,149 mil. Kč bez DPH.

Řidiči kolem stavby projedou obousměrně, s mírným dopravním omezením v jízdním pásu ve směru na Liberec, kde je provoz veden dvěma jízdními pruhy se sníženou rychlostí. Stavbu protihlukové stěny plánujeme ukončit v červnu 2023.

Protihluková stěna s betonovými panely zahrnuje tři únikové východy a je v souladu s akustickou studií navržena jako oboustranně pohltivá. Součástí stavby je také úprava dopravního značení včetně tlumiče nárazu na rozvětvení silnice I/35 a sjezdu z ní na silnici III/03527.

Print Friendly, PDF & Email