V České Lípě jsme dokončili rekonstrukci odvodňovacího systému 726 m dlouhé estakády převádějící silnici I/9. Stavební práce jsme zahájili v říjnu minulého roku a dokončili letos v dubnu. Došlo zde k výstavbě dvou nových retenčních nádrží s odlučovači lehkých kapalin o celkové kapacitě 197 m3 a k výstavbě propojení mezi retenčními nádržemi a vodotečí. Stavební práce probíhaly bez dopravního omezení pod mostem. Zhotovitelem opravy v hodnotě 25,5 mil. Kč včetně DPH je společnost SaM silnice a mosty a.s.

Opravu samotného mostu ev.č. 9-053 plánujeme zahájit tento rok na podzim. V nejbližších dnech zahájíme výběrové řízení na zhotovitele stavby, přičemž jedním z kritérií je i termín realizace v co nejkratší možné době. Rekonstrukce bude probíhat 2 stavební sezóny za částečné uzavírky. Během sezóny zde bude kyvadlový provoz řízen semafory a pro nákladní vozidla nad 40 tun dopravně značená objízdná trasa přes Zákupy, Božíkov a Jestřebí. Během zimní technologické přestávky zde bude veden obousměrný provoz v režimu 1+1 pro všechna vozidla.

Print Friendly, PDF & Email