V České Lípě na silnici I/9 opravujeme propustek 9-239P, kde aktuálně probíhá vázání výztuže a betonáž železobetonové nosné konstrukce. Po dokončení I. etapy v druhé polovině května se práce přesunou na druhou stranu komunikace. Rekonstrukce probíhá za částečné uzavírky s kyvadlovým provozem řízeným semafory. Úsek plánujeme pustit do obousměrného provozu koncem června 2023.

Propustek, který se nachází ve velmi špatném stavu, prochází kompletní rekonstrukcí. Stávající pískovcová nosná konstrukce, kterou degradovala posypová sůl, bude nahrazena železobetonovou konstrukcí s výrazně delší životností.

Zhotovitelem opravy za 4,87 mil. Kč bez DPH je společnost BREX, spol. s r.o.

Print Friendly, PDF & Email