V České Lípě na silnici I/9 opravujeme odvodňovací systém 726 m dlouhé estakády a stavíme zde dvě nové retenční nádrže s odlučovači lehkých kapalin. Na jedné z nich o kapacitě 87 m3 jsme dokončili zemní práce a nyní probíhá betonáž monolitické šachty a osazení prefabrikované jímky. Na druhé retenční nádrži s kapacitou 110 m3 jsme zahájili výkopy. Aktuálně se nacházíme v 1. fázi opravy, kdy pracujeme pod mostem a provoz není pro řidiče nijak omezen. Příští rok pak zahájíme druhou část opravy mostu, která si již vyžádá dopravní omezení. Přes zimu neplánujeme práce zastavit a pokračovat v nich podle harmonogramu. Zhotovitelem stavebních prací v hodnotě 25,5 mil. Kč včetně DPH je společnost SaM silnice a mosty a.s.

 

Print Friendly, PDF & Email