V Desné na silnici I/10 v úseku km 105, 295 až 106, 518 nyní probíhá výstavba nové kanalizace. Stav krytu vozovky dožívá a dešťová kanalizace je v havarijním stavu. Stavební práce plánujeme ukončit tento rok v prosinci. Na místě je částečná uzavírka a kyvadlovou dopravu řídí semafory.

Zhotovitelem prací v celkové hodnotě 33,53 mil. Kč bez DPH je společnost Eurovia CS, a.s. a 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Jedná se o společný projekt s obcí, která opravu spolufinancuje. Akce zahrnuje opravu dešťové kanalizace a propustku, výstavbu splaškové kanalizace, obnovu krytu vozovky a dopravního značení a přeložky inženýrských sítí.

Print Friendly, PDF & Email