V Jablonci nad Nisou na silnici I/14 zahájíme v pondělí 16. května kompletní rekonstrukci klenbového mostu (ev. č. 14-011) z roku 1880, který bude nahrazen mostem železobetonovým. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky a objízdná trasa bude vedena ulicemi 5. května a SNP. Celkové náklady na opravu mostu přes Mšenský potok jsou 10 279 916 Kč včetně DPH. Stavbu realizuje společnost Eurovia CS a.s. a opravu mostu plánujeme ukončit začátkem září tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email