V Turnově na silnici I/10 probíhají stavební práce v prostoru Fučíkovy ulice na realizaci mimoúrovňové křižovatky, kde zhotovujeme nový sjezd do místních komunikací a zároveň nájezd na silnici I/10, I/35 ve směru z Prahy na Železný Brod. Dojde zde k hlavnímu dopravnímu napojení především pro průmyslovou zónu, areál Krajské správy silnic Libereckého kraje a čerpací stanici pohonných hmot, kde je nyní přímé napojení pouze v opačném směru na Liberec a Prahu. Na místě aktuálně probíhá skrývka ornice a následovat budou zemní práce na připojovacích rampách.

V ulicích Fučkova a Nádražní dojde k dopravnímu zklidnění zejména nákladní dopravy. Součástí stavby jsou také nové protihlukové stěny, které nahradí původní dřevěné. Dojde také k realizaci nového dopravního značení a vegetačním úpravám.

Na financování akce se podílí město Turnov, které uhradí úpravu Fučíkovy ulice včetně odvodnění, rekonstrukci chodníků, osvětlení přechodu pro chodce a vegetační úpravy v jejich budoucí správě. Cena díla dle smlouvy je 28,958 mil. Kč bez DPH a ŘSD ČR z toho uhradí 26,450 mil. Kč bez DPH.

Zhotovitelem stavby, kterou plánujeme zprovoznit nejpozději v březnu 2023, je společnost STRABAG a.s. Kompletní dokončení stavby pak proběhne v květnu příštího roku.

Řidiči místem projedou na silnici I/10 obousměrně, v jízdním pásu směr Železný Brod zúženými jízdními pruhy.

Print Friendly, PDF & Email