Od 10.října budeme v okolí Libereckého tunelu opravovat kanalizaci bezvýkopovou metodou. V rámci této akce opravíme úsek od ulice Košická po ulici Jungmannovu. Během první etapy bude provoz omezen uzavřením levého jízdního pruhu ve směru na Děčín, v druhé etapě bude provoz omezen v levém jízdním pruh ve směru na Prahu a ve třetí, nejkratší etapě bude omezen provoz v obou levých jízdních pruzích společně. Oprava kanalizace předchází plánované rekonstrukci Libereckého tunelu, která započne ve 2. polovině příštího roku. Díky této neinvazivní metodě opravy bude celková rekonstrukce Libereckého tunelu rychlejší. Předpokládané dokončení opravy kanalizace je 1. polovina prosince 2023.

Print Friendly, PDF & Email