Stavba dálnice D55 nabírá na intenzitě. Aktuálně budujeme tři nové úseky, a to jihovýchodní obchvat Otrokovic, jehož finálního zprovoznění se řidiči dočkají už příští měsíc. Dále budujeme ucelený 17 km úsek z Babic do Moravského Písku. Již jsme zahájili výběrové řízení na zhotovitele dalšího úseku dálnice D55 z Moravského Písku do Bzence v délce přes 4 km.

D55 5505 Otrokovice, obchvat JV

Stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic míří ke zdárnému konci. Už máme kompletně hotovou pokládku asfaltových vrstev ve druhém, zatím nezprovozněném, jízdním pásu a aktuálně doděláváme vodorovné dopravní značení. Současně intenzivně pracujeme na výstavbě okružní křižovatky v Napajedlích. Finální zprovoznění obou jízdních pásů, včetně nové okružní křižovatky se řidiči dočkají už příští měsíc.

Stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic v délce 3,1 km byla zahájena na podzim roku 2018. Její součástí je vybudování 4 mostních objektů, 1 mimoúrovňové křižovatky (MÚK Napajedla), 1 okružní křižovatky, 3 protihlukových stěn  a 1 opěrné zdi.

Videozáznam z průběhu prací:

D55 5506 Napajedla – Babice

Na stavbu JV obchvatu Otrokovic na D55 bude navazovat vybudování dálničního mostu přes řeku Moravu v Napajedlích. Stavba D55 Napajedla – Babice  byla rozdělena na dvě etapy. I. etapa – stavba mostu přes řeku Moravu již má právoplatné stavební povolení. Předpoklad zahájení prací je v roce 2022.

Zahájení navazující II. etapy stavby Napajedla – Babice předpokládáme v roce 2023 a dokončení v roce 2026. Dne 25. 3. 2020 bylo vydáno územní rozhodnutí na II. etapě stavby v délce 5295 m. Tato etapa řeší problém přechodu D55 přes II. tranzitní železniční koridor.

D55 5507 Babice – Staré Město

V úseku dálnice D55 mezi Babicemi a Starým Městem stále budujeme mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) u Starého Města. Součástí tohoto uzlu jsou tři mostní objekty. Aktuálně vrtáme piloty a stavíme základové konstrukce. Do doby zprovoznění části této nové okružní křižovatky u Starého Města zůstává částečně uzavřena silnice I/50 (ve směru na Uherské Hradiště). Jednosměrná objízdná trasa vede po silnici I/50 H – ulici Brněnská a po komunikaci II/427, ulici Kostelanská. Ve směru z Uherského Hradiště je pracovní úsek jednosměrně průjezdný. Kromě stavby MÚK pracujeme i v dalších místech tohoto 8,5 km dlouhého úseku. Pokračuje např. napínání geotextilie, vápnění či pokládka štěrkové vrstvy.

Součástí stavby je vybudování 9 mostů, 2 mimoúrovňových křižovatek a 1 protihlikové stěny. Poprvé se zde řidiči projedou v roce 2024.

Letecké záběry ze stavby lze zhlédnout zde:

D55 5508 Staré Město – Moravský Písek

Zatím posledním zahájeným úsekem je část mezi Starým Městem na Uherskohradišťsku a Moravským Pískem na Hodonínsku. Se zprovozněním tohoto 8,8 km dlouhého úseku počítáme v roce 2024. Budovaný úsek dálnice D55 po svém zprovoznění odvede tranzitní dopravu ze silnice I/55 procházející Starým Městem, Uherským Hradištěm, Kunovicemi, Ostrožskou Novou Vsí a Uherským Ostrohem. Kromě toho odvede D55 významnou část provozu i z krajské silnice II/427 mezi Starým Městem, Kostelany nad Moravou, Nedakonicemi a Moravským Pískem.

Zemní práce jsme zahájili už v srpnu, a to např. skrývku ornice. Tu odvážíme na trvalá úložiště v okolních zemědělských lokalitách, kde je zemina ukládána na zemědělsky využívané pozemky. Zahájili jsme také první práce na přeložkách některých inženýrských sítí. Pohled z ptačí perspektivy a stavbu je k dispozici zde:

D55 5509 Moravský Písek – Bzenec 

Již jsme už zahájili výběrové řízení na zhotovitele dalšího úseku dálnice D55 z Moravského Písku do Bzence v délce přes 4 km. Stavba má zatím vydané nepravomocné stavební povolení, protože byl podán Rozklad vlastníkem pozemku. Dále probíhá majetkoprávní příprava. Zahájení stavby úseku D55 z Moravského Písku do Bzence předpokládáme už v příštím roce.

 

Print Friendly, PDF & Email