334 m tramvajového tunelu na Žabovřeské v Brně je proraženo! Po čtyřměsíční práci jsme prorazili tunel, kterým budou za dva roky jezdit tramvaje linky 1. Následovat budou práce na vnitřku tunelu, únikové štole, opěrných zdech a dalších prvcích.

Při odstřelech, které začaly 3. května, jsme použili  přibližně 13 tun trhaviny a vyvezlo se celkem 30 tisíc m3 zeminy. V tunelu je nyní nutné udělat vnitřní část, únikovou štolu, dále jsou na stavbě v plánu v nejbližší době opěrné zdi nebo lávka pro pěší v blízkosti křižovatky s Hlinkami.

Tunel bude sloužit tramvajové dopravě. Díky posunutí trati bude možné rozšířit silnici na Žabovřeské a zajistit tak plynulejší provoz na důležité dopravní tepně. První tramvaje linky 1 by se podle předpokladů mohly po nové trati projet už v roce 2023, tedy rok před plánovaným dokončením Velkého městského okruhu Žabovřeská. Dokončení stavby je plánováno na rok 2024. Na stavbě se podílí město Brno a Ředitelství silnic a dálnic.

Print Friendly, PDF & Email