Obdrželi jsme šest nabídek uchazečů na realizaci akce “D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák”. Cenově nejvýhodnější nabídku podalo sdr. Hochtief CZ, M – SILNICE a Bickhardt Bau SE za 342,2 mil. Kč bez DPH (cca 74% předpokladu). Jedním z hodnotících kritérií je i doba výstavby.

Na dálnici D2 dlouhodobě registrujeme  převis poptávky po stáních pro nákladní automobily. Proto dojde k rozšíření odpočívky D2 Zeleňák vpravo a vlevo v km 17,2.

Realizací navýšíme počet stání pro nákladní automobily a celkově zvýšíme úroveň služeb. Děti a jejich rodiče budou moci využít i dětské hřiště. Pro řidiče nákladních automobilů bude v zadní části odpočívky, v blízkosti stání pro nákladní automobily, vybudováno sociální zařízení v podobě korporátních toalet se sprchami.

Odpočívka bude vybavena mobiliářem dle nových standardů ŘSD a v části určené pro osobní vozidla i dětským hřištěm a fitness prvky. Pro zlepšení celkového vzhledu odpočívky a zlepšení mikroklima budou v odpočinkové zóně vysázeny stromy, stejně tak i v ostrůvcích mezi stáními. Odpočívky budou kompletně oploceny.

Nové veřejné osvětlení bude realizováno pomocí LED svítidel plnícím nejnovější požadavky z hlediska ochrany životního prostředí a noční oblohy, co do teploty světla a jeho rozptylu.

Odpočívka Zeleňák, která byla budována spolu s dálnicí v 70. letech minulého století. V době výstavby šlo o velkou odpočívku, s vyšším počtem stání a čerpací stanicí.

 

Print Friendly, PDF & Email