Demontáž mostního provizoria v Brodě nad Dyjí pokračuje. Dnes odstraňujeme konstrukci a bouráme nájezdové a sjezdové rampy. Do 15. 4. platí uzavírka silnice III/39615 od křižovatky se silnicí III/ 4147 po konec mostu přes Dyji. Částečně uzavřena je silnice č. 4147 od zmíněné křižovatky po konec obce ve směru na Dolní Dunajovice. V polovině dubna nás čeká demontáž mostního provizoria v Drnholci. 
Po těchto mostních provizoriích vedla v loňském roce objízdná trasa během uzavírky opravovaného mostu přes Nové Mlýny na komunikaci I/52.

Samotná demontáž ocelového provizoria  trvá zhruba 1 týden. Předchází mu však odbourání ramp, po kterých vozidla na provizorium najíždějí, a obnažení celého provizoria. Následně musíme uvést komunikaci do původního stavu, odstranit veškeré přivezené materiály, jako rampy, svodidla, značení. Nakonec provedeme pokládku nové živičné vrstvy, kterou jsme museli odstranit na předpolích mostu.

Print Friendly, PDF & Email