Probíhající stavební práce na VMO Bauerova přinášejí mj. snížení parkovacích kapacit. Návštěvníkům koupaliště Riviéra doporučujeme využít autobusovou linku č. 84. Po přechodu pro chodce se z nově vybudované zastávky Riviéra dostanou k hlavním pokladnám areálu. Řidiči budou moci také v tomto roce svá auta odstavit na ploše ve Sportovním areálu za Anthroposem.Tamní parkovací plocha nabízí prostor pro cca 370 aut. Zprovoznění této stavby VMO Bauerova plánujeme letos v listopadu.

Po novém asfaltovém povrchu silnice I/42 v ulici Bauerova v Brně řidiči jezdí od poloviny dubna a zhotovitel pracuje na 2. polovině komunikace. Převedení provozu na pravou polovinu (ve směru k MÚK Pražská radiála) umožnilo zahájení kompletní rekonstrukce stávající I/42 (blíže areálu Riviéra). Do původní vozovky se ihned pustily frézy. Zároveň byl umožněn sjezd na I/42 ze směru od Pisáreckého tunelu. Nadále pokračují práce na stavbě lávky Velodrom, u níž probíhá budování bočních opěr. Pokračují terénní úpravy či práce na stavbě nové okružní křižovatky.

I/42 VMO Brno Bauerova

Hlavní trasa: délka: 0,9 km

počet stavebních objektů: 50

zhotovitel: IMOS Brno, a. s.

cena stavby dle smlouvy: 549 mil. Kč bez DPH

termín realizace: 2023 –  listopad  2024

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email