a) část pravého pásu dálnice v km 27,000–31,050 od 3. 6. (07:00) do 4. 6. (18:00) kvůli realizaci DIO pro etapu I.a. Provoz ve směru na Břeclav bude veden 1 jízdním pruhem.
b) 4. 6. (18:00) až 25. 6. (12:00) – etapa I.a: část pravého jízdního pruhu a zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 30,000–30,910 vpravo. Provoz ve směru na Břeclav bude veden 2 provizorními jízdními pruhy.
c) 25. 6. (12:00) až 9. 7. (18:00) – etapa I.b: část pravého jízdního pruhu a zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 30,000–31,050 vpravo vč. odpočívky Starovičky (km 31 vpravo). Provoz ve směru na Břeclav bude veden 2 provizorními jízdními pruhy.
d) 9. 7. (18:00) až 19. 8. (07:00) – etapa I.a: část pravého jízdního pruhu a zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 30,000–30,910 vpravo. Provoz ve směru na Břeclav bude veden 2 provizorními jízdními pruhy,
e) část pravého pásu dálnice v km 26,490–30,910 dne 19. 8. (07:00–18:00) kvůli realizaci DIO pro etapu II. Provoz ve směru na Břeclav bude veden 1 jízdním pruhem.
f) 19. 8. (18:00) až 2. 9. (etapa II vč. demontáže uzavírky): část levého jízdního pruhu, pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 29,800–30,910 vpravo. Provoz ve směru na Břeclav bude veden 1 jízdním pruhem.